Generalforsamling 2016

Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19:30 på Vostrup Efterskole.

1. Beretning v. Peter Carstensen

Vi har et medlemstal på ca. 450 personer. Det har ligget rimeligt stabilt omkring de 500 de sidste par år. Det er en bred medlemsskare som kommer fra et stort opland.

Foreningen har i 2015 afholdt 8 alsidige arrangementer med en god blanding af kendte og knap så kendte arrangementer. Vi havde flere udsolgte koncerter og det er jo rigtig dejligt. Vi oplevede tidligere, at folk ofte havde bestilt billetter til en koncert og så efter hånden som koncertdagen nærmede sig afbestilte igen. Det krævede en lang venteliste og meget arbejde fra Henrik og af og til skete det så alligevel at vi havde en udsolgt koncert hvor folk alligevel ikke kom og vi mistede billetindtægter. Det gjorde at vi fra årsskiftet 2014/2015 gik i samarbejde med Billetten hvor man så bestiller og betaler og udprinter sin billet over nettet. Det er gået rigtig godt og har sparet både tid og penge. Vi har kun haft en enkel koncert med underskud i 2015, så vi har kunnet udbetale et beløb på 139.337 kr. til musikalsk udvikling i lokalområdet. Overskuddet på de enkelte koncerter gå ifølge vedtægterne til at ”lokale amatører får mulighed for at udøve og forbedre deres musikalske evner”. Det har betydet, at vi i 2015 har kunnet udbetale tilskud til Blåkilde Efterskole, Vostrup Efterskole, Seniorgården i Tarm, Finderup Efterskole og Sædding Efterskole..

Vi har haft en længere liste over ansøgere, så vi besluttede, at vi ikke behandler nye ansøgere, før vi har afviklet den pukkel vi har. Den er nu ved at være afviklet.
En stor tak til Vostrup Efterskole for det gode samarbejde vi har om koncerterne. Vi synes selv, at vi har optimale forhold til koncerterne med musikhuset og dansesalen. Vi har også i 2015 haft et samarbejde med Bechs Hotel omkring spisning før koncerterne. Det er vores gæster glade for får vi at vide. Vi er kun involveret i det ved at foreningen står for barsalget til spisningerne. Resten tager Bechs hotel sig af.

Afviklingen af koncerterne kræver meget arbejde af bestyrelsen, og det slider på en lille bestyrelse som vores. Vi har heldigvis fået flere frivillige ind i det praktiske arbejde omkring koncerterne, og jeg vil gerne opfordre flere til at melde sig og give en hånd med en gang i mellem. Vi er faktisk ret sårbare ved forfald i bestyrelsen. Poul har besluttet at trække sig fra bestyrelsen. Tak for din indsats Poul – vi håber fortsat at se dig herude til koncerterne. Også en stor tak til resten af bestyrelsen – uden jeres frivillige arbejde var der ingen koncerter!

2. Regnskab

Regnskabet for 2015 viser et overskud på 160.057 kr., som bestyrelsen anser som meget tilfredsstillende. Egenkapitalen lyder ultimo 2015 på 214.614 kr. Vi har i 2015 udbetalt i alt 139.337 kr. af vores overskud som fordeler sig på følgende: Blåkilde Efterskole 4.556 Vostrup Efterskole 30.399 Seniorgården Tarm 25.000 Finderup Efterskole 30.695 Vostrup Efterskole 25.000 Sædding Efterskole 23.687 139.337

3. Kontingent

Det blev vedtaget, at kontingentet fastholdes på 100 kr.

4. Forslag – ingen indkomne

5. Valg af bestyrelse og suppleanter

På valg er Finn og Henrik. Endvidere ønsker Poul at trække sig.
Finn og Henrik modtager genvalg.
Som supleanter er Lars Bo og Holger hvert år på genvalg. De modtager genvalg.
Lars Bo blev valgt til bestryrelsen.
Holger og Birthe Byskov blev valgt som supleanter.

6. Valg af revisor – Birthe Byskov Larsen blev genvalgt

7. Evt.

Generalforsamling 2015

Referat fra generalforsamling i Jazz og Rock onsdag den 26. marts 2015 kl. 19:30 på Vostrup Efterskole.

1. Valg af dirigent. Finn Fugl Blev valgt til dirigent.
Dirigenten takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig invarslet.

2. Beretning v. Peter Carstensen
Vi har et medlemstal på ca. 530 personer. Det har ligget rimeligt stabilt omkring de 500 de sidste par år. Det er en bred medlemsskare som kommer fra et stort opland.

Foreningen har i 2014 afholdt 8 alsidige arrangementer med en god blanding af kendte og knap så kendte arrangementer. Vi havde flere udsolgte koncerter, og det er jo rigtig dejligt. Desværre oplevede vi tiere og tiere at folk havde bestilt billetter til en koncert og så efter- hånden som koncertdagen nærmede sig, afbestilte man så igen. Det krævede en lang venteliste og meget arbejde fra Henrik og af og til skete det så alligevel, at vi havde en udsolgt koncert, hvor folk ikke kom og vi mistede billetindtægter. Det gjorde, at vi fra årsskiftet 2014/2015 gik i samarbejde med Billetten hvor man så bestiller og betaler og udprinter sin billet over nettet. Det er faktisk gået rigtig godt til de første tre koncerter i 2015.
Vi startede jo året med et større underskud på knap 45.000 fra 2013 pga. et par dårligt sælgende og en aflyst koncert. Heldigvis har koncerterne i 2014 solgt godt, at vi dels har fået underskuddet høvlet væk dels har kunnet udbetale et beløb på 69.188 kr. til musikalsk udvikling i lokalområdet. Overskuddet på de enkelte koncerter gå ifølge vedtægterne til at, ”lokale amatører får mulighed for at udøve og forbedre deres musikalske evner”. Det har betydet, at vi i 2014 har kunnet udbetale tilskud til Ølstrup Friskole, Blåkilde Efterskole, Kirkeskolen i Skjern og Videbæk Amatørmusikforening. Der har i år ikke været nogle koncerter der er afholdt sammen med VGU.

Det har tidligere været svært somme tider at finde tilskudsmodtagere som ligger indenfor vedtægtsbestemmelserne, men vi har pt. en længere liste over ansøgere, så vi har besluttet, at vi ikke behandler nye ansøgere, før vi har afviklet den pukkel vi har. Der kan nok gå et års tid, før vi er der.

En stor tak til Vostrup Efterskole for det gode samarbejde vi har om koncerterne. Og velkommen til Henrik som ny forstander på skolen. Vi synes selv, at vi har optimale forhold til koncerterne med musikhuset og dansesalen. Vi har i 2014 lavet et samarbejde med Bechs Hotel omkring spisning før koncerterne. Det er blevet taget vældig godt imod af vores gæster. Vi er kun involveret i det ved at foreningen står for barsalget til spisningerne. Resten tager Bechs hotel sig af.

Afviklingen af koncerterne kræver meget arbejde af bestyrelsen, og det slider på en lille bestyrelse som vores. Vi har heldigvis fået flere frivillige ind i det praktiske arbejde omkring koncerterne, og jeg vil gerne opfordre flere til at melde sig og give en hånd med en gang i mellem. Vi er faktisk ret sårbare ved forfald i bestyrelsen. I 2014 måtte Dorit trække sig fra bestyrelsen og Poul trådte som suppleant ind.

Kirsten har valgt at trække sig fra bestyrelsen ved den her generalforsamling. Herfra skal der lyde en stor tak til Kirsten og Dorit for det store arbejde I har lagt i foreningen gennem årene. Håber vi fortsat ser jer herude en gang i mellem, og skulle I få lyst til blot at være frivillig til koncertafviklingerne, så er I hjertelig velkommen.

Også en stor tak til den øvrige bestyrelse og de frivillige hjælpere, som hjælper med alt det praktiske arbejde omkring koncerterne og endelig tak til alle de andre, som på en eller anden måde har støttet foreningen i årets løb.
Beretningen blev vedtaget

3. Regnskab

Specificeret regnskab blev omdelt af Kirsten.

Regnskabet for 2014 viser et overskud på 106.873 kr., som bestyrelsen anser som meget tilfredsstillende. Egenkapitalen lyder ultimo 2014 på 194.894 kr. Vi har i 2014 udbetalt i alt 69.188 kr. af vores overskud som fordeler sig på følgende:

Ølstrup Friskole: 1.745 kr.
Blåkilde Efterskole 24.443 kr.
Kirkeskolen Skjern: 25.000 kr.
Videbæk Amatærmusikforening: 18.000 kr.
Modregnet underskud fra tidligere år: 44.523 kr.
Regnskabet blev vedtaget

4. Kontingent

Det blev foreslået fra bestyrelsen at kontingentet fastholdes på 100 kr. Blev vedtaget.

5. Forslag – ingen indkomne

6. Valg af bestyrelse og suppleanter
På valg er Kirsten, Poul og Peter. Kirsten ønsker ikke genvalg. Poul er indtrådt i bestyrelsen i forbindelse med at Dorit måtte trække sig. Der skal således vælges tre til bestyrelsen, hvor Poul og Peter modtager genvalg samt to nye supleanter. Valgt til bestyrelsen blev Poul Gregersen, Peter Carstensen og Susanne Sørensen. Som supleanter blev valgt Lars Bo Nielsen og Holger Øllgaard. Bestyrelsen består herudover af Henrik Laurvig og Finn Fugl.

6. Valg af revisor – Birthe Byskov Larsen blev genvalgt

7. Valg af revisor – Birthe Byskov Larsen blev genvalgt

8. Evt. – der var intet under evt.

Referent: Peter Carstensen

Generalforsamling 2014

Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 på Vostrup Efterskole.

1. Beretning v. Peter Carstensen

Vi har et medlemstal på ca. 530 personer. Det har ligget rimeligt stabilt omkring de 500 de sidste par år. Det er en bred medlemsskare som kommer fra et stort opland.

Foreningen har i 2013 afholdt 9 arrangementer – og jeg synes, det har været 9 alsidige arrangementer med en god blanding af kendte og knap så kendte. Ikke alle har været lige godt sælgende navne – vi har faktisk haft et par navne hvor der var et skuffende lavt billetsalg. Derudover har vi desværre måttet aflyse en koncert i forbindelse med stormen d. 5. december. Det afspejler sig da også i overskuddet i 2013, der er noget lavere end de to foregående år. I det hele taget så oplever vi, at det er blevet sværere at sælge billetter, med mindre det er nogle af de helt sikre kunstnere, vi har på plakaten, og dem kan vi jo ikke have på hele tiden. Det skyldes nok en generel afmatning i samfundet, men nok også en større konkurrence om koncertpublikummet i dag end for blot få år siden. Der er kommet flere steder i vores område, hvor der bliver arrangeret koncerter mv. Det er selvfølgelig positivt – det er jo nærmest opfyldelsen af en del af vores vedtægter, men det påvirker også vores overskud, og dermed de penge vi kan give videre til musikalsk udvikling i lokalområdet.

Foreningen været behjælpelig med afviklingen af 1 koncert arrangeret af Vostrup Gymnastikforening. Samarbejdet med VGU skyldes momsreglerne, der betyder, at vi kun må arrangere en koncert om måneden. Får vi så to gode koncerttilbud i samme måned, har vi en aftale om, at vi tilbyder VGU at arrangere den ene.


Vi har i år brugt en del energi på at påvise overfor kommunen, at den aftale kommunen har med Vostrup Efterskole om at stille musikhuset gratis til rådighed for foreninger rent faktisk er en ren win-win aftale.

Overskuddet på de enkelte koncerter gå ifølge vedtægterne til at ”lokale amatører får mulighed for at udøve og forbedre deres musikalske evner”. Det har betydet, at vi i 2013 har kunnet give penge til instrumentkøb til Faster Skole, Finderup Efterskole, Borris skole, Kibæk FDF, Stauning Skole, Ringkøbinggarden og Ølstrup Friskole Der har i 2012 været ca. 85.000 kr. at dele ud af. Det har tidligere været svært somme tider at finde tilskudsmodtagere som ligger indenfor vedtægtsbestemmelserne, men lige nu har vi faktisk en længere liste over ansøgere, så vi har besluttet, at vi ikke behandler nye ansøgere, før vi har afviklet den pukkel vi har. Der kan nok gå et par år, før vi er der.

Afviklingen af koncerterne kræver meget arbejde af bestyrelsen, og det slider på en lille bestyrelse som vores. Vi skal forsøge at få nogle flere frivillige ind i det praktiske arbejde omkring koncerterne, så jeg vil gerne opfordre flere til at melde sig og give en hånd med en gang i mellem. Vi er faktisk ret sårbare ved forfald i bestyrelsen.

En stor tak til Vostrup Efterskole for det gode samarbejde vi har om koncerterne. Vi synes selv, at vi har optimale forhold til koncerterne med musikhuset og dansesalen, og vi får udelukkende positive tilbagemeldinger fra de forskellige kunstnere, som har optrådt herude. Og i år også en særlig stor tak til forstander Kresten Højer, der gennem alle årene med Jazz & Rock har været en god og konstruktiv samarbejdspartner. God vind fremover!

Også en stor tak til den øvrige bestyrelse og de frivillige hjælpere, som hjælper med alt det praktiske arbejde omkring koncerterne og endelig tak til alle de andre, som på en eller anden måde har støttet foreningen i årets løb.

2. Regnskab

Regnskabet for 2013 viser et overskud på 73.470 kr., som bestyrelsen anser som tilfredsstillende. Egenkapitalen lyder ultimo 2013 på 201.732 kr. Vi har i 2013 udbetalt i alt 80.280 kr. af vores overskud som fordeler sig på følgende:

Faster Skole: 4.071 kr.
Rækker Mølle Skole: 14.850 kr.
Finderup Efterskole: 13.793 kr.
Borris Skole: 11.000 kr.
Kibæk FDF: 8.113 kr.
Ringkøbinggarden: 18.000 kr.
Ølstrup Friskole: 6.355 kr.

3. Kontingent

Det blev foreslået fra bestyrelsen at kontingentet fastholdes på 100 kr. Dette blev vedtaget.

4. Forslag – ingen indkomne

5. Valg af bestyrelse og suppleanter På valg er Henrik Laurvig og Finn Fugl. Begge blev genvalgt. Dorit Noe er indtrådt i bestyrelsen i forbindelse med at Bodil Stubkjær måtte trække sig. Bestyrelsen består herefter af Henrik Laurvig, Finn Fugl, Dorit Noe, Kirsten Dalsgaard og Peter Carstensen. Poul Gregersen, Lyne og Lars Bo Nielsen, Vostrup blev valgt som suppleanter.

6. Valg af revisor – Birthe Byskov Larsen blev genvalgt

7. Evt. – der er i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling sendt en opfordring ud til medlemmerne om at melde sig som frivillige og give en hånd med ved afvikling af koncerterne. Der var allerede kommet flere positive tilkendegivelser.

Referent: Peter Carstensen

Generalforsamling 2013

Onsdag den 30. marts 2011 kl. 19:300

Vi har et medlemstal på ca. 530 personer. Det har ligget rimeligt stabilt omkring de 500 de sidste par år. Det er en bred medlemsskare som kommer fra et stort opland.

Foreningen har i 2012 afholdt 8 arrangementer – og jeg synes, det har været 8 alsidige arrangementer med en god blanding af kendte og knap så kendte – ikke alle har været lige godt sælgende navne, men alle har fået en utrolig flot opbakning fra publikum, også når det har været navne, der ikke har været så kendte.

Derudover har foreningen været behjælpelig med afviklingen af 2 koncerter arrangeret af Vostrup Gymnastikforening. Samarbejdet med VGU skyldes de skærpede momsregler som Told- og Skat har gennemført. Det betyder, at vi kun må arrangere en koncert om måneden. Får vi så to gode koncerttilbud i samme måned, har vi haft en aftale om at vi tilbyder VGU at arrangere den ene.

Overskuddet på de enkelte koncerter gå ifølge vedtægterne til at ”lokale amatører får mulighed for at udøve og forbedre deres musikalske evner”. Det har betydet, at vi i 2012 har kunnet give penge til instrumentkøb til Vostrup Efterskole, Rækker Mølle Skolen, Bækgårdsskolen, Tarm Skole og Faster Skole. Der har i 2012 været ca. 120.000 kr. at dele ud af. Det har nogle gange været svært at finde tilskudsmodtagere som ligger indenfor vedtægtsbestemmelserne. Jeg kan kun opfordre skoler mv. til at søge om tilskud til instrumentkøb.


Vi har i år brugt en del energi på at påvise overfor kommunen, at den aftale kommunen har med Vostrup Efterskole om at stille musikhuset gratis til rådighed for foreninger rent faktisk er en ren win-win aftale.

Det er alt sammen udsprunget af, at den tidligere Egvad kommune lavede en aftale om et tilskud til musikhuset mod at kommunens foreninger fik lov til at bruge det vederlagsfrit. Den aftale overtog Ringkøbing-Skjern kommune, men kommunen besluttede at opsige aftalen med virkning fra 1.1.2013. Det ville medføre, at brugerne skulle betale lokaleleje, og for J&R ville det betyde ca. 6.000 kr. pr. arrangement. Vi har i efteråret 2012 og her i foråret haft et par møder med kommunen hvor vi har forsøgt at argumentere mod en evt. lokaleleje. Vi synes selv, at det er et ret vægtigt argument, at al det arbejde vi lægger i afviklingen af arrangementer er frivilligt – det koster ikke kommunen eller andre noget, og hele overskuddet ved de enkelte arrangementer er blevet uddelt til først og fremmest skoler og institutioner i kommunen til indkøb af musikinstrumenter. Samlet set har vi, i de fem år kommunen har eksisteret, uddelt ca. 400.000 kr. og heraf er ca. 250.000 kr. gået til de kommunale skoler og institutioner – resten er givet til friskoler, efterskoler og foreninger.

Jeg tror faktisk at kommunen skal være rigtig glade for - og stolte af – at man har en gruppe frivillige, som vil lægge arbejdskraft i at forbedre musikfaciliteterne rundt om i de kommunale skoler og institutioner. Jeg tror, vi mange steder er med til at skabe nogle musikmiljøer, som ikke ville være blevet skabt, hvis der ikke var kommet et tilskud fra J&R. Jeg ved også, at kommunen er glade for det vi gør, og det har nok også været medvirkende til, at man her i foråret har indgået en aftale med efterskolen, som betyder, at foreningerne også fremover er fritaget for at betale lokaleleje.

En stor tak til Vostrup Efterskole for det gode samarbejde vi har om koncerterne. Vi synes selv, at vi har optimale forhold til koncerterne med musikhuset og dansesalen, og vi får udelukkende positive tilbagemeldinger fra de forskellige kunstnere, som har optrådt herude. Også en stor tak til den øvrige bestyrelse og de frivillige hjælpere, som hjælper med alt det praktiske arbejde omkring koncerterne og endelig tak til alle de andre rundt omkring som på en eller anden måde har støttet foreningen i årets løb.

Regnskab ved Bodil Stubkjær Jensen Regnskabet for 2012 viser et overskud på 140.442 kr., som bestyrelsen anser som ganske tilfredsstillende da der i 2011 var et overskud på 142.521 kr. Egenkapitalen lyder ultimo

2012 på 173.192 kr.

Vi har i 2012 udbetalt i alt 121.990 kr. af vores overskud som fordeler sig på følgende:

Vostrup Efterskole: 40.000 kr. Rækker Mølle Skole: 14.850 kr.

Bækgaardsskolen: 12.999 kr. Tarm Skole: 41.133 kr.

Faster Skole: 8.014 kr.

Kontingent Det blev foreslået fra bestyrelsen at kontingentet fastholdes på 100 kr. Dette blev vedtaget. Forslag Intet Valg af bestyrelse og suppleanter Følgende var på valg: Peter Carstensen, Kirsten Høy Andersen og Kurt Fiil. Bestyrelsen er fremover: Peter Carstensen, Henrik Laurvig, Bodil Stubkjær Jensen, Kirsten Høy Andersen, Finn Fugl. Suppleanter: Dorit Noe og Keld Raakjær Valg af revisor – Birthe Byskov Larsen blev valgt Evt. Intet

Generalforsamling 2012

Onsdag den 30. marts 2011 kl. 19:300

Generalforsamling i Jazz & Rock ved Ringkøbing Fjord, afholdt på Vostrup Teater- og Musikefterskole, onsdag den 28. marts 2012 kl. 19:30.

Efter at formanden Peter Carstensen havde budt velkommen til de fremmødte, blev Kurt Fiil forslået til dirigent og valgt. Da generalforsamlingen var lovligvarslet ifølge vedtægterne, og dermed beslutningsdygtig, blev beretningen fremlagt ved formand Peter Carstensen.

Vi har et medlemstal på ca. 450 personer. Det er gået lidt tilbage de sidste par år – skyldes nok flere ting uden at vi kan pege på noget konkret. Det er en bred medlemsskare som kommer fra et stort opland.

Foreningen har i 2011 afholdt 8 arrangementer – og det har været 8 alsidige arrangementer med en god blanding af kendte og knap så kendte – ikke alle har været lige godt sælgende navne, men alle har fået en utrolig flot opbakning fra publikum, også når det har været navne, der ikke har været så kendte.


Derudover har foreningen været behjælpelig med afviklingen af koncert med Anisette arrangeret af Vostrup Gymnastikforening. Samarbejdet med VGU skyldes de skærpede momsregler som Told- og Skat har gennemført. Det betyder, at vi kun må arrangere en koncert om måneden. Får vi så to gode koncerttilbud i samme måned, har vi haft en aftale om at vi tilbyder VGU at arrangere den ene.

Overskuddet på de enkelte koncerter gå ifølge vedtægterne til at ”lokale amatører får mulighed for at udøve og forbedre deres musikalske evner”. Det har betydet, at vi i 2011 har kunnet give penge til instrumentkøb til Ringkøbing Amts Spillemænd, Vostrup Efterskole, Lyne Friskole, Lem Stationsskole, Ølstrup Friskole, Vestjysk Gymnasium i Tarm, Børnehaven Lærkereden i Rækker Mølle, Rindum Kjærgård Heldagsskole og Ringkøbing-Skjern Musikskole.

Der har faktisk været mange penge at dele ud af i år – ikke mindre end 133.000 kr. Det har nogle gange været svært at finde tilskudsmodtagere som ligger indenfor vedtægtsbestemmelserne. Jeg kan kun opfordre skoler mv. til at søge om tilskud til instrument køb.

En stor tak til Vostrup Efterskole for det gode samarbejde vi har om koncerterne. Vi synes selv, at vi har optimale forhold til koncerterne med musikhuset og dansesalen, og vi får udelukkende positive tilbagemeldinger fra de forskellige kunstnere, som har optrådt herude. Også en stor tak til den øvrige bestyrelse og de frivillige hjælpere, som hjælper med alt det praktiske arbejde omkring koncerterne og endelig tak til alle de andre rundt omkring som på en eller anden måde har støttet foreningen i årets løb.

Beretningen blev vedtaget uden indvindinger.

Regnskabet blev fremlagt. Her kunne det også ses at vi har haft mange publikummer inde i løbet af året. Trods stigende udgifter til honorarer er det lykkes at skabe et økonomisk overskud på Kr. 133.000. Dette overskud er fordelt jævnfør formandens beretning.

Regnskabet blev vedtaget uden indvindinger.

Kontingentet vil forblive uændret det næste år.

Der var genvalg til: Henrik Laurvig og Finn Fugl. Samt suppleanten Dorit Noe. Renè Østergård Andersen ønskede ikke at opstille og i stedet blev Bodil Stubkjær Jensen foreslået og valgt.
 Bestyrelsen bestå således af: Peter Carstensen, Henrik Laurvig, Kirsten Høy Dalsgaard, Finn Fugl og Kurt Fiil. Suppleanterne Dorit Noe og Bodil Stubkjær Jensen.

Da der ikke var indkommet nogen forslag sluttede generalforsamlingen. Herefter var der løs snak blandt de fremmødte, dette var under indtagelse af den obligatoriske æblekage. Da der var lavet mere æblekage end vi kunne fortære, blev det overskyde leveret til skolens elever. Dette bragte synlig glæde.

Generalforsamling 2011

Onsdag den 30. marts 2011 kl. 19:300

Generalforsamling i Jazz & Rock ved Ringkøbing Fjord, afholdt på Vostrup Teater- og Musikefterskole, onsdag den 30. marts 2011 kl. 19:30.

Efter at formanden Peter Carstensen havde budt velkommen til de fremmødte, blev Kurt Fiil forslået til dirigent og valgt.

Da generalforsamlingen var lovligvarslet ifølge vedtægterne, og dermed beslutningsdygtig, blev beretningen fremlagt ved formand Peter Carstensen:

Vi har et stabilt medlemstal på ca. 600 personer. Denne brede medlemsskare kommer fra et stort opland. Medlemstallet må tages som et udtryk for en interesse og opbakning til de afholdte arrangementer.

Foreningen har afholdt 7 arrangementer i 2010 – og det har været 7 alsidige koncerter med en god blanding af kendte og knap så kendte – men godt sælgende navne.

Foreningen har været Vostrup Gymnastikforening (VGU)behjælpelig med afvikling af en koncert med Michael Falck. Samarbejdet med VGU skyldes de skærpede momsregler som Told- og Skat har gennemført. Da der kun må afholdes en koncert om måneden, er vi nød til at tilbyde VGU de eventuelle gode tilbud der kommer efter vi har indgået aftaler med andre kunstner.

Overskuddet på de enkle koncerter går, ifølge vedtægterne, til at ”lokale amatører får mulighed for at udøve og forbedre deres musikalske evner”. Det har betydet, at vi i 2010 har kunnet give penge til instrumentkøb til Tarm Skole, Blåkilde Ungdomsskole, Kvong Friskole, Billum Skole, Børnehaven Lærkereden i Række Mølle, Børnehaven Mælkevejen i Nørre Nebel, Bækgårdsskolen i Skjern og Rindum Kjærgård Heldagsskolen i Ringkøbing. Der har faktisk været mange penge at dele ud af i år – ikke mindre end 110.000 kr. Det har nogle gange været svært at finde tilskudsmodtagere som ligger indenfor vedtægtsbestemmelserne. Der kan kun opfordre skoler mv. til at søge om tilskud til instrumentkøb.

En stor tak til Vostrup Efterskole for det gode samarbejde vi har om koncerterne. Vi synes selv, at vi har optimale forhold til koncerterne med musikhuset og dansesalen, og vi får udelukkende positive tilbagemeldinger fra de forskellige kunstnere, som har optrådt herude. Også en stor tak til den øvrige bestyrelse og de frivillige hjælpere, som hjælper med alt det praktiske arbejde omkring koncerterne og endelig tak til alle de andre rundt omkring som på en eller anden måde har støttet foreningen i årets løb.

Beretningen blev vedtaget uden indvindinger.

Regnskabet blev fremlagt. Her kunne det også ses at vi har haft mange publikummer inde i løbet af året. Trods stigende udgifter til honorarer er det lykkes at skabe et økonomisk overskud på Kr. 125.678,00. Dette overskud er fordelt jævnfør formandens beretning.

Regnskabet blev vedtaget uden indvindinger.

Kontingentet vil forblive uændret det næste år.

Der var genvalg til: Peter Carstensen, Kirsten Høy Dalsgaard og Kurt Fiil. Samt suppleanterne Dorit Noe og Renè Østergård Andersen. Bestyrelsen bestå således af: Peter Carstensen, Henrik Laurvig, Kirsten Høy Dalsgaard, Finn Fugl og Kurt Fiil.

Da der ikke var indkommet nogen forslag sluttede generalforsamlingen. Herefter var der løs snak blandt de fremmødte, dette var under indtagelse af den obligatoriske æblekage. Da der var lavet mere æblekage end vi kunne fortære, blev det overskyde leveret til skolens elever. Dette bragte synlig glæde.

Generalforsamling 2010

Referat af generalforsamling i Jazz & Rock ved Ringkøbing Fjord afholdt på Vostrup Teater- og Musikefterskole tirsdag den 16. marts 2010.

Fremmødte: Peter Carstensen, Finn Fugl, René Andersen, Kirsten Høy Dalsgaard, Henrik Laurvig, Kurt Laugesen samt 2 gæster.

Afbud: Ingen.

1. Valg af dirigent. Kurt Laugesen blev valgt.

2. Formandens årsberetning. Vi har et stabilt medlemstal på ca. 650 medlemmer. Det er en bred medlemsskare, som kommer fra et stort opland. De mange medlemmer må tages som udtryk for en interesse og opbakning til de arrangementer vi afholder. Selvfølgelig er det også for at få mulighed for at få programmet og dermed bestille billetter til de mest efterspurgte arrangementer, før de kommer i almindelig forsalg.

Foreningen har i 2009 afholdt 8 arrangementer – og jeg synes, det har været 8 alsidige arrangementer med en god blanding af kendte og knap så kendte sælgende navne, som har fået en utrolig opbakning fra publikum. Også når det har været navne, der ikke har været kendte.

Derudover har foreningen været behjælpelig med afviklingen af koncert med Michael Falck & Poul Krebs samt HUSH arrangeret af Vostrup Gymnastikforening. Samarbejdet med VGU skyldes de skærpede momsregler som SKAT har gennemført. Det betyder, at vi kun må arrangere en koncert om måneden. Får vi så to gode koncerttilbud i samme måned, har vi haft en aftale om, at vi tilbyder VGU at arrangere den ene.

Overskuddet på de enkelte koncerter går ifølge vedtægterne til at ”lokale amatører får mulighed for at udøve og forbedre deres musikalske evner”. Det har betydet, at vi i 2009 har kunnet give penge til instrumentkøb til Kastaniehuset, børnehaven Mælkebøtten, HSMC, Blåkilde Ungdomsskole og Tarm Skole.

Jeg skal ikke endnu engang trætte jer med vore problemer med SKAT og deres tolkning af reglerne for momsfritagelse, men vil blot konstatere at jeg synes, det er ærgerligt, at så rigide regler på den måde er med til at bremse udviklingen af et blomstrende musikliv blandt børn og unge baseret på frivilligt arbejde - for det er jo ikke sådan, at staten eller kommunen træder til i stedet for – der kommer bare ikke så mange penge til området.

En stor tak til Vostrup Efterskole for det gode samarbejde vi har om koncerterne. Vi synes selv, at vi har optimale forhold til koncerterne med musikhuset og dansesalen, og vi får udelukkende positive tilbagemeldinger fra de forskellige kunstnere, som har optrådt herude. Også en stor tak til den øvrige bestyrelse og de frivillige hjælpere, som hjælper med alt det praktiske arbejde omkring koncerterne og endelig tak til alle de andre rundt omkring som på en eller anden måde har støttet foreningen i årets løb.

3. Aflæggelse af regnskab 2009 Overskuddet i 2009 lyder på DKK 38.624 sammenholdt med DKK 14.803 i 2008. Overskuddet er for både koncerter og for medlemmer. Det er overskuddet for koncerterne, som bliver udbetalt. Indtægterne er faldet i 2009 i forhold til 2008, men vi har formået at holde omkostninger nede samtidigt, således at vi er kommet ud med et fornuftigt overskud. De sidste 2 koncerter i 2009 har givet underskud som fremføres til 2010.

4. Fastsættelse af kontingent Kontingenter fortsætter uændret med DKK 500 for personaleforeninger og DKK 100 for almindelige personer.

5. Forslag Ingen indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse og suppleanter På valg: Henrik Laurvig og Finn Fugl. Begge modtager genvalg. Valg af suppleanter: René Andersen og Dorit Noe er på valg. De ønsker begge genvalg.

7. Valg af revisor. Bodil S. Jensen blev valgt.

8. Eventuelt Intet

Generalforsamling 2009

Referat af generalforsamling onsdag d. 01. april 2009

Jazz & Rock ved Ringkøbing fjord afholdt på Vostrup teater- og musikefterskole.

Fremmødte: Peter Carstensen, Finn Fugl, René Andersen, Kirsten Høy Dalsgaard, Bodil Stubkjær Jensen samt 1 gæst.

Afbud: Henrik Laurvig samt Kurt Laugesen.

1. Valg af dirigent. Finn Fugl blev valgt.

2. Formandens årsberetning. Vi har et stadig støt stigende medlemstal og vi er nu oppe på ca. 658 medlemmer – det er faktisk ca. 100 mere end sidste år. Det er en bred medlemsskare som kommer fra et stort opland. De mange medlemmer må tages som udtryk for en interesse og opbakning til de arrangementer vi afholder. Selvfølgelig er det også for at få mulighed for at få programmet og dermed bestille billetter til de mest efterspurgte arrangementer før de kommer i almindelig forsalg.

Opbakningen til foreningen viste sig også ved at Jazz og Rock blev valgt til årets forening i den gamle Egvad kommune af Ringkøbing Landbobank og Ringkøbing-Skjern Dagblad. Med udnævnelsen fulgte 10.000 kr. som bestyrelsen brugte på en ”studietur” til Odense, hvor vi overværede en fantastisk Roger Water / Pink Floyd koncert – kanon. Overgangen til pc medlemsregistrering og udsendelse af programmer via mails kører nu uden problemer. Foreningen har i 2008 afholdt 7 arrangementer – og jeg synes, det har været 7 alsidige arrangementer med en god blanding af kendte og knap så kendte – sælgende og knap så sælgende navne som har fået en utrolig flot opbakning fra publikum, også når det har været navne der ikke har været så kendte.

Derudover har foreningen været behjælpelig med afviklingen af Tina Dickow koncert arrangeret af Vostrup Gymnastikforening. Det mindre antal koncerter og samarbejdet med VGU skyldes de skærpede momsregler som Told- og Skat har gennemført. Det betyder, at vi kun må arrangere en koncert om måneden. Får vi så to gode koncerttilbud i samme måned, tilbyder vi VGU at arrangere den ene. Det har selvfølgelig også påvirket årets resultat og dermed det beløb vi kan overrække Ringkøbing-Skjern Musikskole til støtte for musiklivet i kommunen. Det blev i 2008 på godt 17.000 kr. Jeg synes det er ærgerligt, at så rigide regler på den måde er med til at bremse udviklingen af et blomstrende musikliv blandt børn og unge baseret på frivilligt arbejde - for det er jo ikke sådan, at staten eller kommunen træder til i stedet for – der kommer bare ikke så mange penge til området.

En stor tak til Vostrup Efterskole for det gode samarbejde vi har om koncerterne. Vi synes selv, at vi har optimale forhold til koncerterne med musikhuset og dansesalen, og vi får udelukkende positive tilbagemeldinger fra de forskellige kunstnere, som har optrådt herude. Også en stor tak til den øvrige bestyrelse og de frivillige hjælpere, som hjælper med alt det praktiske arbejde omkring koncerterne og endelig tak til alle de andre rundt omkring som på en eller anden måde har støttet foreningen i årets løb.

3. Aflæggelse af regnskab 2008 Overskuddet i 2008 lyder på 14.803 kr. sammenholdt med 118.174 kr. i 2007. Overskuddet er for koncerter samt for medlemmer. Den store ændring skyldes dels færre koncerter i 2008 og dels at vi havde to sammenhængende dage med DVD optagelse i 2007 med Johnny Madsen, hvilket gav et pænt overskud. I 2008 har vi ikke haft udsolgt til samtlige koncerter, og ved enkelte af de store koncerter, var overskuddet ikke så højt, som vi havde budgetteret med. Overskuddet for koncerterne lyder på 17.370 i forårsperioden, som alle er blevet udbetalt til Ringkøbing-Skjern Musikskole. I efteråret har vi haft et underskud på 7.545 kr. som skal dækkes af de fremtidige koncerter i 2009, inden vi kan uddele overskud til de spændende ansøgninger vi fik i efteråret.

4. Fastsættelse af kontingent Kontingent for personaleforeninger blev fastsat til 500 kr. Kontingent for almindelige personer er fortsat 100 kr.

5. Forslag Personaleforeninger betaler en højere kontingent, og dermed kan de bestille op til 30 billetter til koncerter. Ved koncerter, hvor der er fastsat en maksimum bestilling, kan personaleforeninger maksimal bestille 10 billetter. Dog på lige vilkår som almindelige medlemmer, f.eks. ved udsolgte koncerter er personaleforeninger ikke sikret billetter.

6. Valg af bestyrelse og suppleanter På valg: Kurt Laugesen, Bodil Stubkjær Jensen og Peter Carstensen. Alle modtager genvalg. Valg af suppleanter: Kirsten Dahlsgaard og René Andersen er på valg. De ønsker begge genvalg.

7. Valg af revisor. Martin Nielsen ønsker genvalg.

8. Eventuelt

3. april 2009 Bodil S. Jensen

Generalforsamling 2008

Referat af generalforsamling tirsdag d. 25. marts 2008

Jazz & Rock ved Ringkøbing fjord afholdt på Vostrup teater- og musikefterskole.

Fremmødte: Peter Carstensen, Henrik Laurvig, Finn Fugl, Kurt Laugesen, Bodil Stubkjær Jensen samt 4 medlemmer. Afbud: H.P. Thorup.

1. Valg af dirigent Kurt Laugesen blev valgt som dirigent.

2. Årsberetning Foreningens formand, Peter Carstensen, aflagde årsberetningen for 2007. Vi er en forening med et støt stigende medlemstal – vi er nu ca. 570 medlemmer. Ny pc-registrering af medlemmer har gjort at vi har knap så mange medlemmer som vi troede men til gengæld er de alle betalende.

Det er en bred medlemsskare som kommer fra et stort opland og det store antal tager vi som udtryk for interesse og opbakning til de arrangementer vi afholder. Det er selvfølgelig nok også for at få mulighed for at få programmet og dermed bestille billetter til de mest efterspurgte arrangementer før de kommer i almindelig forsalg.

Overgangen til pc- medlemsregistrering og udsendelse af programmer via mails, gav i starten desværre nogle indkøringsproblemer med forsinkede programmer og manglende medlemsregistreringer. Det skulle være overstået nu.

Foreningen har i 2007 afholdt 12 arrangementer – og jeg synes det har været 12 alsidige arrangementer med en god blanding af kendte og knap så kendte – sælgende og knap så sælgende navne som har fået en utrolig flot opbakning fra publikum, også når det har været navne der ikke har været så kendte.

Det har gjort, at vi har kunnet overrække Blåbjerg Musikskole og ungdomshuset i Tarm hver et beløb på ca. 30.000 kr. – det var overskuddet fra koncerterne i foråret, hvor der bl.a. var en dobbeltkoncert med Johnny Madsen med tv - optagelse.

Efterårets overskud på ca. 26.000 kr. har vi besluttet skal gå til Ringkøbing-Skjern Musikskole.

Overskuddets størrelse vil fremover nok blive noget påvirket af at Told & Skat har skærpet reglerne for momsfritagelse, så vi nu er nødsaget til at afholde færre og mindre impulsive arrangementer. Det kan faktisk gå hen og blive et problem for foreningens overlevelse.

En stor tak til Vostrup Efterskole for det gode samarbejde vi har om koncerterne med bl.a. nogle af jeres elever. Vi synes selv at vi har optimale forhold til koncerterne med musikhuset og dansesalen, og vi får også udelukkende positive tilbagemeldinger fra de forskellige kunstnere, som har optrådt herude.

Også en stor tak til den øvrige bestyrelse og de frivillige hjælpere som hjælper med alt det praktiske arbejde omkring koncerterne og endelig tak til alle de andre rundt omkring som på en eller anden måde har støttet foreningen i årets løb.

3. Aflæggelse af regnskab for 2007 Regnskabet har i 2007 givet et overskud på 118.174 kr. hvoraf 86.026 kr. er vedrørende koncerter og dermed udbetalt til Blåbjerg Musikskole, Ungdomshuset i Tarm samt Ringkøbing-Skjern Musikskole.

4. Kontingent Kontingentet blev fastsat til 100 kr.

5. Forslag Der er ikke indkommet forslag til bestyrelsen.

6. Valg Henrik Laurvig og Finn Fugl, der er trådt ind i stedet for Elin, modtager begge genvalg. H.P. Thorup modtager ikke genvalg, og der er indkommet to forslag i stedet: René Andersen samt Kirsten Høy Dalsgaard. Begge blev valgt.

7. Revisor Martin Nielsen er genvalgt som revisor.

8. Eventuelt Henrik Laurvig nævner problemet med at booke kunstnere. Vi kan kun have 1 koncert pr. måned pga. skærpede momsregler. Han har ingen underskrevne kontrakter til efteråret, men et par stykker er under forhandling.

Bodil S. Jensen 25. marts 2008

Generalforsamling 2007

Jazz & Rock ved Ringkøbing fjord afholdt på Vostrup teater- og musikefterskole d. 21. marts 2007.

I alt 7 deltog i generalforsamlingen, en del af bestyrelsen og interesserede. Finn Fugl blev valgt til dirigent.

Formandens beretning v/ Peder Carstensen.

Jazz & Rock har stadig stigende medlemstal, nu på godt 700 medlemmer. Vi har sidste år afholdt 13 arrangementer med god opbagning af medlemmer og andre interesserede. God samarbejde i bestyrelsen.

Kasserens bereting v/ Bodil Stubkjær Jensen. Gemmengik regnskabet, bemærkede at indtægten fra medlemmerne ikke stemte overens med medlemstallet, indkomne beløb var for lille. Der er blevet brugt 7.438,50 kr på en revisor, Bodil mente at denne udgift kunne spares, ved at få en anden uvildig person til at gennmgå regnskabet.

Vi har haft arragementer der både har givet over- og underskud sidste år. Men samlet har koncerterne givet et overskud. Et beløb på 26.272 kr er fordelt til henholdsvis Ungdomhuset i Tarm og Blåbjerg musikskole.

Begge beretninger blev godkendt af forsamlingen.

Fastsættelse af kontigent. Bestyrelsen foreslog fortsat kontigent på 100 kr pr. år.

Indkomne forslag. Ingen.

Valg af bestyrelsen.

På valg: Bodil Stubkjær Jensen ønskede genvalg. Peder Carstensen ønskede genvalg. Kurt Laugesen ønskede genvalg. Alle blev genvalgt.

Den nye bestyrelse består nu af : Henrik Laurvig, Sdr.Bork. Kurt Laugesen, Nr.Nebel. Bodil Stubkjær Jensen, Vostrup. Peter Carstensen,Skjern Elin Koldsø Madsen, Tarm

Valg af suppleanter: H.P.Thorup, Tarm og Finn Fugl, Nr.Nebel blev genvalgt.

Valg af revisor: Martin Tang Nielsen og Lene Quist blev valgt til revisor.

Evt. En af de fremmødte interesserede spugte hvordan vi som bestyrelse stiller os til det voksende medlemstal?? -giver meget arbejde til de enkelte bestyrelsesmedlemmer – hvad med et max antal medlemmer ??

Vi blev enige om at diskutere dette ved næste bestyrelsesmøde.

Elin/april/2007.

Generalforsamling 2006

Onsdag d. 19. april afholdt foreningen Jazz og Rock ved Ringkøbing Fjord generalforsamling på Vostrup Efterskole

I sin beretning sagde foreningens formand Peter Carstensen bl.a.:

”Jazz og Rock er en forening med et stadig stigende antal medlemmer. Vi er nu oppe på ca. 750 medlemmer som kommer fra et stort opland – også udenfor selve Ringkøbing Fjord området.

De mange medlemmer må tages som udtryk for en interesse og opbakning til de arr. vi afholder.

Det øgede medlemstal kombineret med at vi i år har påbegyndt medlemsregistrering og udsendelse af programmer via mails, gav desværre nogle indkøringsproblemer med forsinkede programmer og manglende medlemsregistreringer.

Det beklager jeg meget, og det skulle gerne være rettet nu inden vi udsender efterårsprogrammet.

Foreningen har i 2005 afholdt 11 arrangementer – og jeg synes det har været 11 alsidige arrangementer med en god blanding af kendte og knap så kendte – sælgende og knap så sælgende navne som har fået en utrolig flot opbakning fra publikum, også når det har været navne der ikke har været så kendte.

Det har da også gjort, at vi har kunnet overrække Vostrup Efterskole et beløb på ca. 48.000 kr. – det var overskuddet fra årets koncerter. Det var i bestyrelsen besluttet at et evt. overskud skulle gå til efterskolen i forbindelse med opførelsen af det nye dansehus.

Dansehuset har også medført, at vi nu kan tilbyde publikum endnu bedre forhold i forbindelse med koncerterne. Så herfra skal der lyde en stor tak til efterskolen for det gode samarbejde vi har omkring koncerterne.

Også en stor tak til den øvrige bestyrelse og de frivillige hjælpere som hjælper med alt det praktiske arbejde omkring koncerterne og endelig tak til alle de andre rundt omkring som på en eller anden måde har støttet foreningen i årets løb.”

Regnskabet blev fremlagt af kasserer Bodil Stubkjær og udviste et overskud på koncerterne på 48.000 kr.

Henrik Laurvig og Elin Koldsø var på valg til bestyrelsen - begge blev genvalgt

Suppleanterne Finn Fugl og H.P.Thorup blev også genvalgt.

Under evt. blev det bl.a. diskuteret om foreningen havde en øvre grænse for sit medlemstal.

Det er der ikke og der var fra bestyrelsens side ikke planer om at stoppe medlemstilgangen.

Med venlig hilsen Peter Carstensen

Formand f. Jazz og Rock ved Ringkøbing Fjord

Generalforsamling 2005

Jazz & Rock ved Ringkøbing fjord afholdt på Vostrup teater- og musikefterskole tirsdag d. 15. marts 2005.

I alt 16 medlemmer og interesserede deltog i generalforsamlingen, hvoraf de 13 var stemmeberettigede.

1. Valg af dirigent og stemmetællere. Kurt Laugesen blev valgt til dirigent. Finn Fugl og Poul Jensen blev valgt til stemmetællere.

2. Formandens beretning v/ Pia Hauge Henriksen. Pia indledte sin beretning med at sige, at medlemstallet er støt stigende, nu på 523 medlemmer. Tager dette som et tegn på, at der er stor tilfredshed med de koncerter vi arrangerer i Jazz & Rock. Pia oplyste om udsendelsen af forårs- og efterårsprogrammerne, nu også pr. email. Vi dækker efterhånden et stort geografisk område.

Pia nævnte hvilke koncerter der på nuværende tidspunkt er blevet afviklet og hvilke der mangler. Der har været stor opbakning fra medlemmer og publikum til koncerterne. Ligeledes har der været god hjælp fra bestyrelsen og de frivillige hjælpere til at udføre det praktiske koncertarbejde.

Nogle koncerter giver overskud, andre underskud. Såfremt der bliver overskud, har bestyrelsen besluttet, at dette skal gå til det nye Dansehus der er ved at blive bygget i forbindelse med Musikhuset, oplyste Pia. Tilslut takkede Pia alle dem, der på én eller anden måde har hjulpet eller støttet foreningen Jazz & Rock ved Ringkøbing Fjord i årets løb.

Beretningen blev gokendt af forsamlingen.

3. Regnskab v/ kasserer Ilse Holt. Regnskabet viste et overskud på 46204,99 kr i 2004 og et indestående på 68127,54 i banken d. 31.12.2004. Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.

4. Fastsættelse af kontigent. Bestyrelsen foreslog fortsat kontigent på 75 kr pr. år. Forslag fra flere mødedeltagere at kontigentet øges til 100 kr. pr. medlem pr. år. Dette blev vedtaget ved håndsoprækning.

5. Indkomne forslag.

Ingen.

6. Valg af bestyrelsen.

På valg: Pia H. Henriksen ønskede ikke genvalg. Ilse Holt ønskede ikke genvalg. Kurt Laugesen ønskede genvalg.

3 personer skulle vælges til den nye bestyrelsen.

Ønsker valg: Bodil Stubkjær Jensen…. 11 stemmer Kurt Laugesen……. 12 stemmer Finn Fugl…. 3 stemmer Peder Gamborg…. 2 stemmer H.P.Thorup….. 5 stemmer Peter Carstensen…. 6 stemmer

Den nye bestyrelse består nu af :

Henrik Laurvig, Sdr.Bork. Kurt Laugesen, Nr.Nebel. Bodil Stubkjær Jensen, Vostrup. Peter Carstensen,Skjern Elin Koldsø Madsen, Tarm

Valg af suppleanter:

På valg: Poul Jensen modtager ikke genvalg

John Lindbeck modtager ikke genvalg.

Valgte suppleanter blev ( ud fra ovenstående afstemning): H.P.Thorup, Tarm. Finn Fugl, Nr.Nebel.

7. Valg af revisor.

På valg:

Kresten Høier modtager ikke genvalg. Hans-Arne Mogensen modtager ikke genvalg. Revisorsupplant Niels Chr. Nielsen modtager genvalg.

Bestyrelsen foreslog et revisionsfirma til revision af foreningens regnskab. Dels p.gr.a. at vores kommende kasserer i bestyrelsen er revisor og dels fordi, der er kommet nye komplicerede regler fra Skat & Told til regnskabet for foreninger, med virkning fra 1.1. 2005.

Det blev vedtaget at foreningen finder et revisionsfirma til opgaven.

8. Evt.

Flere frivillige hjælpere tilbød deres hjælp, vi laver en frivilligliste.

Næste møde bestyrelsesmøde bliver den 6.4.2005 kl. 19:00 i et klasseværelse på Vostrup efterskole. Emne: Konstituering af den nye bestyrelse.

Planlægning af de to sidste musikarrangementer i dette foråret.

Elin/marts./2005.