Foreningen Jazz & Rock ved Ringkøbing Fjord, som afholder koncerter i Vostrup Musikhus, har netop udbetalt overskuddet fra deres afholdte koncerter i 2015, som blev på ialt kr. 139.337,-

Efter at have gennemgået de ansøgninger, som foreningen havde modtaget, blev det besluttet at følgende instanser opfylder foreningens krav for støtte til deres musikalske formål:

Blåkilde Efterskole i Tarm, Vostrup Efterskole i Vostrup, Seniorgården i Tarm, Finderup Efterskole i Skjern, Sædding Efterskole i Skjern.

Foreningen oplyser, at man igen er klar til at modtage ansøgninger om støtte, hvilket der kan læses mere om på hjemmesiden www.jazzogrock.dk /overskuddet

Alle foreninger eller instanser i området, som har et musikalsk formål og som opfylder reglerne, har mulighed for at ansøge om at få del i overskuddet fra disse koncerter. Reglerne for opfyldelse kan ses på foreningens hjemmeside jazzogrock.dk